سامانه ملاقات مردمی شهرداری ملایر

دیدار چهره به چهره با مدیران شهرداری

پیگیری درخواست با کد ملی

دیدار مستقیم با مدیران شهرداری

جهت گفتمان با همشهریان محترم و بررسی درخواست ها ، پیشنهادات و مشکلات این عزیزان سامانه ملاقات مردمی در اختیار همه همشهریان محترم قرار گرفته است

جهت درخواست دیدار با مسئولین شهرداری و دریافت نوبت می توانید با ثبت نام در این سامانه بعنوان شخص حقیقی یا حقوقی بطور مستقیم و چهره به چهره با مدیران شهرداری ملایر به گفتمان بنشینید .

  • مرحله اول : ثبت نام در سامانه
  • مرحله دوم : حضور در محل جلسه دیدار و طرح موضوع
  • مرحله سوم : پیگیری نتیجه در سامانه

تعداد جلسات

افراد شرکت کننده

موضوعات

نتایج بدست آمده

تماس با واحد مربوطه

بهتر است جهت دریافت نوبت حتما از سامانه استفاده فرمایید ولی در صورتی که موفق نشدید می توانید با تماس به شماره داده شده جهت دریافت و رزرو نوبت دیدار اقدام نمایید .

تماس : شهرداری منطقه 2

آلبوم عکس

مستندات تصویری از جلسات هفتگی ملاقات مردمی که در شهرداری ملایر صورت گرفته است .

  • همه
  • شش ماهه اول
  • شش ماهه دوم
  • سال گذشته

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

Card 1

Card

Card 3

Card

Web 3

Web